Апартмани за изнајмување во станбениот комплекс Маврово

Пелагонија АД Гостивар во станбениот комплекс Маврово има на располагање апартмани кои се наменети исклучиво за давање под закуп.

ТИПОВИ НА АПАРТМАНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ

Апартман ТИП В на КАТ 1; 2; 3 и 4 со поглед накај Езеро со квадратура од 44 м2

Апартман ТИП Г на КАТ 1; 2; 3 и 4 со поглед накај Езеро со квадратура од 33 м2         

Апартман ТИП Д на КАТ 1; 2; 3 и 4 со поглед накај Езеро со квадратура од 44 м2

Сите типови на апартмани се комплетно наместени со сите потребни елементи со што ви се овозможува да имате пријатен и релаксиран престој.

Сите типови на апартмани се даваат под закуп на минимум 1 (една) година.

 

АПАРТМАН ТИП В

 

АПАРТМАН ТИП Г

 

АПАРТМАН ТИП Д

 

Контакт телефон 075 470 008

mavrovo@pelagonijagv.com.mk

Апартмани за изнајмување во станбениот комплекс Маврово