Апартмани за изнајмување

Пелагонија АД Гостивар во станбениот комплекс Маврово има на располагање апартмани кои се наменети исклучиво за давање под закуп.

 

ТИПОВИ НА АПАРТМАНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ

Апартман ТИП В на КАТ 1; 2; 3 и 4 со поглед накај Езеро со квадратура од 44 м2

Апартман ТИП Г на КАТ 1; 2; 3 и 4 со поглед накај Езеро со квадратура од 33 м2         

Апартман ТИП Д на КАТ 1; 2; 3 и 4 со поглед накај Езеро со квадратура од 44 м2

Сите типови на апартмани се комплетно наместени со сите потребни елементи со што ви се овозможува да имате пријатен и релаксиран престој.

Сите типови на апартмани се даваат под закуп на минимум 1 (една) година.

 

АПАРТМАН ТИП В

 

АПАРТМАН ТИП Г

 

АПАРТМАН ТИП Д

 

Контакт телефон 075 470 008

mavrovo@pelagonijagv.com.mk