Site Overlay

Изградба на станбен деловен објект

Пелагонија АД Гостивар активно работи на изградбата на станбениот деловен објект во Гостивар.