Нашиот тим

Тимот на Пелагонија АД Гостивар е составен од:

  • Борд на Директори
  • Генерален Директор
  • Инженерско – технички кадар
  • Оддел за администрација и финансии
  • Оперативен кадар

Тимот на Пелагонија АД Гостивар е високо професионален и со долгогодишно искуство на голем број на проекти во нискоградба и високоградба, за што сведочат големиот број на награди и признанија доделени од реномирани организации, институции и компании.