Општествена одговорност

Пелагонија АД Гостивар во своето долгогодишно постоење ги поддржува и помага активностите кои носат бенефит во заедницата во која компанијата опстојува. Една од главните цели на компанијата е вложување во заедницата и нејзините граѓани, бидејќи тоа е една од најодржливите инвестиции на било која компанија.

Општествено – одговорните активности на Пелагонија АД Гостивар се пред се во три сегменти:

  • Донации за реконструкција и одржување на верски објекти
  • Донации за реконструкција и одржување на образовни установи
  • Донации, спонзорства и покровителства на спортски настани, како и донации за реконструкција и одржување на спортски објекти