Проект “Општинска зграда на Општина Маврово и Ростуше”

ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар успешно ја заврши изградбата на новата Општинска зграда на Општина Маврово и Ростуше во н.м. Ростуше.

Проект “Општинска зграда на Општина Маврово и Ростуше”