Реконструкција и асфалтирање на локален пат во село Одри-Тетово

Реконструкција и асфалтирање на локалниот пат во село Одри и изградба на тротоарот на регионалниот пат Тетово – Јажинце (почнувајќи од село Теарце до село Слатинo). Овој проект претставува еден од најважните кој општина Теарце ги реализира во патната инфраструктура во селата на општината.