Асфалтерски работи на државен пат Р2132 делница Калуѓерец – Растеш – Општина Македонски Брод

Пелагонија АД Гостивар изврши асфалтерски работи на Проектот “Рехабилитација на државен пат Р2132 делница Калуѓерец – Растеш” – Општина Македонски Брод

Асфалтерски работи на државен пат Р2132 делница Калуѓерец – Растеш – Општина Македонски Брод