Рехабилитација на државен пат Р2132 делница Калуѓерец – Растеш – Општина Македонски Брод

Пелагонија АД Гостивар започна со подготвителни работи на Проектот “Рехабилитација на државен пат Р2132 делница Калуѓерец – Растеш” – Општина Македонски Брод

 

Рехабилитација на државен пат Р2132 делница Калуѓерец – Растеш – Општина Македонски Брод