Изградба на општински пат с. Милетино – с. Блаце Општина Брвеница

Проект Инфо.

Изградба на општински пат с. Милетино – с. Блаце” – Општина Брвеница

Локација

Должина

мт.

Улога

Изведувач

Период

2019

Клиент

71881754_2466919316717620_4039233595892563968_n

71881754_2466919316717620_4039233595892563968_n

T
74455579_2466919383384280_4787949500570271744_n

74455579_2466919383384280_4787949500570271744_n

T
74692560_2466919173384301_802995237508087808_n

74692560_2466919173384301_802995237508087808_n

T
74912267_2466919086717643_1659156401999577088_n

74912267_2466919086717643_1659156401999577088_n

T
75311661_2466919250050960_6790483607262593024_n

75311661_2466919250050960_6790483607262593024_n

T
Right Menu Icon