Станбено деловен објект “Пелагонија Престиж”

Повеќе инфомации за Станбено деловниот објект

„Пелагонија Престиж“

Технички податоци

  • Подрум од 3375 м2 со 99 паркинг места.
  • Во приземјето на 2000 м2 деловен простор со висина од 4.6м и можност за додатна галерија на 50% од површината. На останатите 1375 м2 површина се предвидени уште 23 паркинг места, приодна патека за влезови  и шеталиште. Деловниот простор може да се дели по потреба и барања од купувачите.
  • На секој кат 1-6 има по 15 стана или вкупно 90 стана со површина од 60 – 163 м2.
  • Поткровјето се дуплекс станови со галерија, 23 стана со површина од 100 – 225 м2.

 

Инвеститор на „Пелагонија Престиж“ е Пелагонија АД Гостивар од Гостивар. Изведбата на објектот е со запазување на сите законски прописи од областа на модерната градба, енергетска ефикасност, противпожарна заштита и сообраќајни услови, материјалите кои се користат се од највисок квалитет.

Друга значајна предност при изборот на недвижен имот во „Пелагонија Престиж“ е што при купување на станови купувачите за својот нов дом добиваат и соодветен гарантен рок од 24 месеци.

Проект

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-540

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-540

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-472

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-472

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-315

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-315

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-202

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-202

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-114

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-57-114

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-996

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-996

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-832

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-832

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-616

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-616

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-516

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-516

T
Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-516

Immagine_Viber_2021-09-28_23-00-56-516

T

Изведба

171822262_3831955083547363_2012698946938327665_n

171822262_3831955083547363_2012698946938327665_n

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-448

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-448

T
171760987_3831954960214042_5316922062004613485_n

171760987_3831954960214042_5316922062004613485_n

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-222

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-222

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-675

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-675

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-787

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-787

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-919

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-58-919

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-160

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-160

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-271

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-271

T
Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-356

Immagine_Viber_2021-09-28_22-59-59-356

T

Инфо линија.