Taму каде што се одвива животот на човечанството
ние сме најповеќе посветени.
Пријатен Пат!

Повеќе од 40 години посветеност, и
голем труд во секоја ГОЛЕМА и мала реализација

„Маврово''

 Стамбен Комплекс

“Планината не е само снег, карпи, гребени, потоци, езера, и пасишта.
Планината е начин на живеење. Чекор по чекор, спокој, време и мерка”

„Бањица''
 Стамбено Деловен Објект

Атрактивноста на локацијата во срцето на Бањица достапно до мноштво јавни, културни и трговски објекти се доволна причина токму тука да го пронајдете Вашиот дом.

phone icon 042216332

Производство

Сопствен каменолом за експлотација на мермеризиран… 

Проекти

Изведба на станбено-деловни и индустриски објекти…

Изведба

Пробивање, насипување, тампонирање и асфалтирање …

Надзор

Надзорен орган за контрола на работата на терен. Лиценца А…

Проектирање

Изработка на проектна документација, студии, анализи…

Лабораторија

Лабараторија за испитување на асфалт и агрегати…

Зошто Пелагонија АД Гостивар?

9

Искуство

Изградивме пат од над 40 години работа и достигнувања позади нас …

9

Квалитет

Вештини и сертфицирани стандарди за висок квалитет

9

Посветеност

Обврска и посветеност на секој проект, грижа за избор на материјали, избор на решенија и оперативни партнери

9

Визија

Отвореност кон постојана професионална обука, надградба и иновациии

Компанија која почива на цврсти темели:
Ефикасен и Подготвен Тим

Персонал од над 80 работници, технички, комерцијален и административен тим формираат ефикасен тим, во кој секој е целосно посветен на своите должности, работејќи во синергија за да се постигнат заедничките цели.

Работи со нас!

“Маврово“

СТАМБЕН КОМПЛЕКС

Дали сте за идеална местоположба во чиста средина, надвор од секојдневните гужви и топлини, со поглед кој секој пат изнудува воздишки? Да, тоа е она кое секој од нас го сака! Пелагонија АД Гостивар во станбениот комплекс Маврово има на располагање апартмани за издавање кои се комплетно наместени со сите потребни елементи со што ви се овозможува…

“Бањица”

СТАМБЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

Станбениот објект “Бањица” е со катност По+П+5+Пк и располага со 54 станови со квадратура од 48 м2 до 99 м2, 70 паркинг места и деловен простор од 503 м2 кој се наоѓа на приземје (П). Сите станови, паркинг места и деловни простории поседуваат лист за предбележување на градба издаден од страна на Агенцијата за катастар на недвижности на…

“Бањица”

СТАМБЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

Станбениот објект “Бањица” е со катност По+П+5+Пк и располага со 54 станови со квадратура од 48 м2 до 99 м2, 70 паркинг места и деловен простор од 503 м2 кој се наоѓа на приземје (П). Сите станови, паркинг места и деловни простории поседуваат лист за предбележување на градба издаден од страна на Агенцијата за катастар на недвижности на…

“Пелагонија Престиж”

СТАНОВИТЕ СЕ ВО ПРОДАЖБА ОД 1 АВГУСТ 2022 

Стамбено деловен комплекс во Гостивар, на улица Бранко Станојевиќ веднаш до Мостот на реката Вардар. Сите станови, паркинг места и деловни простории поседуваат лист за предбележување на градба издаден од страна на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија…

ПАТИШТАТА СЕ НАШИОТ ФОКУС

Последни Проекти

Втор Македонски Конгрес за Патишта

Втор Македонски конгрес за Патишта се организира во чест на големиот јубилеј, 55 година од основање на Друштвото за патишта на Република Македонија. Во прилог на Конгресот е и големиот инвестициски циклус во патната инфраструктура кој се одвива во Република С. Македонија во висина од преку 1 милијарда евра, изразена преку изградба на автопати, неколку експресни патишта и повеќе регионални патишта.

Промотивни цени на станови во „Пелагонија престиж“ во месец август

Од 1 август, со промотивни цени кои ќе важат цел месец и официјално започнува продажбата на станови во Станбено деловниот објект „Пелагонија Престиж“ во Гостивар. Цената за метар квадратен во новиот комплекс во месец август ќе изнесува 850 евра со...

Оглас за вработување

Во согласност со нашата цел и стратегија имаме потреба од мотивирани и талентирани кандидати за вработување на следниве работни места: Асфалтерски работник; Ракувачи со градежни машини; Возачи на товарни моторни возила и Градежни работници. Сите...

Потпишан договор за изградба на нова општинска зграда во с.Ростуше

На 18.04.2018 во просториите на општина Маврово и Ростуше се потпиша договорот помеѓу Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски и Генерланиот директор на ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар Александар Смилковски за изградба на нова Општинска...