Проектирање

Производство

Kаменолом за експлотација на мермеризиран... 

Изведба

Изведеба на високо, ниско и хидро градби.

Проектирање

Изработка на проектна документација, студии...

Надзор

Надзорен орган за контрола на работата на терен.

Лабораторија

Лабараторија за испитување на асфалт и агрегати...

phone icon 042216332

Проектираме Иднина

Пелагонија АД Гостивар во склоп на својата организациона структура има тим од искусни архитекти и градежни инженери, кои изработуваат проектна документација (проекти), студии, анализи, експертизи и друга документација која е во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање и архитектонско обликување на градбите.

Пелагонија АД Гостивар поседува Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија.

Нови Проспективи

Да се ​​направи архитектонски проект значи да се остави неизбришлив, или скоро неизбришлив отпечаток во реалноста. Конструирање на зграда значи промена на пејзажот, давање живот на идејата што ќе треба да се живее многу и многу години, тоа значи создавање куќа во која некој ќе порасне и ќе ги обликува своите спомени или канцеларија во која ќе се пишува приказната на една компанија.

Високоградба

Архитектура & Дизајн

Проектна документација за сите фази од Основен проект за станбени, комерцијални и други објекти
Идејни проекти за станбени, комерцијални и други објекти
Проекти за адаптација на објекти
Проекти за адаптација со пренамена на објекти
Проекти за доградба или надградба на станбени објекти
Проекти за реконструкција на објекти

Нискоградба

Патишта & Мостови

Проектна документација за сите фази од Основен проект за изведување на патишта со придружни патни објеки:

Подпатници
Надпатници
Клучки
Мостови
Терминали
Партерни решенија итн.

Нискоградба

Патишта & Мостови

Проектна документација за сите фази од Основен проект за изведување на патишта со придружни патни објеки:

Подпатници
Надпатници
Клучки
Мостови
Терминали
Партерни решенија итн.

Ентериер

Внатрешни Простори & Искуства

Проектирање на станбени и комерцијални објекти
Проектирање на кујни
Проектирање на санитарни простории
Проекти за реконструкција на секаков тип на ентериери.

„Понекогаш архитектурата бара тишина и празнина во која може да се пронајде совеста“.

Ренцо Пјано (Renzo Piano)