Проекти

phone icon 042216332

Завршени проекти и во тек во нашите главни сектори на активност од 2017 до 2021 год.

ПелаМед

ПелаМед

Рехабилитација на делница Маврови Анови – Жировница

Рехабилитација на делница Маврови Анови – Жировница

Рехабилитација на локален пат до депонија Русино

Рехабилитација на локален пат до депонија Русино

Реконструкција на ул. Страхиња Симоноски – Гостивар.

Реконструкција на ул. Страхиња Симоноски – Гостивар.

Изградба на локален пат во н.м. Форино – Општина Гостивар

Изградба на локален пат во н.м. Форино – Општина Гостивар

Реконструкција на Ул. “Седек Костоски” – Општина Гостивар

Реконструкција на Ул. “Седек Костоски” – Општина Гостивар

Изградба на булевар ”Босна и Херцеговина” Град Скопје

Изградба на булевар ”Босна и Херцеговина” Град Скопје

Реконструкција на ул. 11-ти Октомври

Реконструкција на ул. 11-ти Октомври

Реконструкција на ул. „Илинденска“ Гостивар

Реконструкција на ул. „Илинденска“ Гостивар

Изградбата на Стамбено деловен објект “Пелагонија Престиж” Гостивар

Изградбата на Стамбено деловен објект “Пелагонија Престиж” Гостивар

Рехабилитација на паркинг и улици во с. Маврово

Рехабилитација на паркинг и улици во с. Маврово

Санација на свлечиште на државен пат Р 2238 делница Маврово – Галичник

Санација на свлечиште на државен пат Р 2238 делница Маврово – Галичник

Рехабилитација на државен пат Р2337 делница Крушево – Слива – Пуста река

Рехабилитација на државен пат Р2337 делница Крушево – Слива – Пуста река

Реконструкција на локален пат во с. Вратница, Општина Јегуновце

Реконструкција на локален пат во с. Вратница, Општина Јегуновце

Изградба на локален пат во с. Челопек, Општина Брвеница

Изградба на локален пат во с. Челопек, Општина Брвеница

Изградба на пат од с. Церово до с. Симница Општина Гостивар

Изградба на пат од с. Церово до с. Симница Општина Гостивар

Изградбата на Булевар Христијан Тодороски Карпош – Град Скопје

Изградбата на Булевар Христијан Тодороски Карпош – Град Скопје

Изградбата на Стамбен Деловен објект “Бањица” Гостивар

Изградбата на Стамбен Деловен објект “Бањица” Гостивар

Реконструкција на општински пат с. Требош Тетово

Реконструкција на општински пат с. Требош Тетово

Рехабилитација на државен пат A2 делница Гостивар

Рехабилитација на државен пат A2 делница Гостивар

Изградба на општински пат од с. Милетино до с. Блаце.

Изградба на општински пат од с. Милетино до с. Блаце.

Изградба на локален пат за с. Пирок од с. Седларце

Изградба на локален пат за с. Пирок од с. Седларце

Рехабилитација на државен пат Р2235 делница Маврово – Никифорово

Рехабилитација на државен пат Р2235 делница Маврово – Никифорово

Изградба на пат во Општина Дебар

Изградба на пат во Општина Дебар

Изградба на општински пат во с. Теново

Изградба на општински пат во с. Теново

Асфaлтирање на улица “Слободан Пепоски” – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “Слободан Пепоски” – Општина Гостивар

Изградбата на нова Општинска зграда во н.м. Ростуше.

Изградбата на нова Општинска зграда во н.м. Ростуше.

Рехабилитација на државен пат Општина Македонски Брод

Рехабилитација на државен пат Општина Македонски Брод

Асфaлтирање на улица во Бањица – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица во Бањица – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “18 Ноември“ – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “18 Ноември“ – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “Ново Мало“ – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “Ново Мало“ – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица во село Форино – Општина Гостивар  Copy

Асфaлтирање на улица во село Форино – Општина Гостивар Copy

Асфлтирање на улица “Браќа Блажески” и “Улица 1” – Општина Гостивар

Асфлтирање на улица “Браќа Блажески” и “Улица 1” – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “Светозар Пепоски” – Општина Гостивар

Асфaлтирање на улица “Светозар Пепоски” – Општина Гостивар

Асфалтирање нe патот во с. Србиново – Општина Гостивар

Асфалтирање нe патот во с. Србиново – Општина Гостивар

Асфалтирање на улица во с. Дебреше – Општина Гостивар

Асфалтирање на улица во с. Дебреше – Општина Гостивар

Рехабилитацијата на обиколницата на Скoпје

Рехабилитацијата на обиколницата на Скoпје

Изградбата на Стамбен Комплех “Маврово” Маврово

Изградбата на Стамбен Комплех “Маврово” Маврово

Реконструкција на улица во с. Градец – Општина Врапчиште

Реконструкција на улица во с. Градец – Општина Врапчиште

Изградба на нова улица во Гостивар

Изградба на нова улица во Гостивар

Асфалтирање на улица во с. Лакавица – Општина Гостивар

Асфалтирање на улица во с. Лакавица – Општина Гостивар

Реконструкција на улицата Васко Карангелески – Скопје

Реконструкција на улицата Васко Карангелески – Скопје

Реконструкција улица“Втора македонска бригада“- Општина Чаир

Реконструкција улица“Втора македонска бригада“- Општина Чаир

Изградба на Приватна Болница во Гостивар

Изградба на Приватна Болница во Гостивар

Реасфалтирање на улица “Живко Брајковски” во Гостивар

Реасфалтирање на улица “Живко Брајковски” во Гостивар

Асфалтирање на улица Сарај

Асфалтирање на улица Сарај

Реконструкција и асфалтирање на локалниот пат во село Одри

Реконструкција и асфалтирање на локалниот пат во село Одри

Изградба на нов мост на реката Вардар во Гостивар

Изградба на нов мост на реката Вардар во Гостивар

Aсфалтирање на улица во Тетово

Aсфалтирање на улица во Тетово

Реконструкција на главната сообраќајница во општина Ѓорче Петров

Реконструкција на главната сообраќајница во општина Ѓорче Петров

Имате еден Проект на Ум?

Ајде да го градиме!