Изградба на локален

пат во с. Челопек,

Општина Брвеница

Проект Инфо.

Пелагонија АД Гостивар успешно ги изведува асфалтерските работи на Проектот “Изградба на локален пат во с. Челопек, Општина Брвеница”

Локација

с. Челопек

Должина

– мт

Улога

Изведувач

Период

2020

Клиент

Општина Брвеница

96174609_2887043681371846_7093126871457464320_n

96174609_2887043681371846_7093126871457464320_n

T
97994770_2887043581371856_5743845788564324352_n

97994770_2887043581371856_5743845788564324352_n

T
98153984_2887043734705174_2734886336296124416_n

98153984_2887043734705174_2734886336296124416_n

T
96156107_2887043634705184_1791596249762234368_n

96156107_2887043634705184_1791596249762234368_n

T