Реконструкција на главната сообраќајница во општина Ѓорче Петров

Проект Инфо.

Целосно реконструирана улицата Ѓорче Петров

Локација

Ѓорче Петров

Должина

1245 мт.

Улога

Изведувач

Период

2017

Клиент

Град Скопје

17239755_1267087450034152_9128970466585855545_o

17239755_1267087450034152_9128970466585855545_o

T
17310198_1267087376700826_5376265675417259368_o

17310198_1267087376700826_5376265675417259368_o

T
17310989_1267087443367486_8851147507351193587_o

17310989_1267087443367486_8851147507351193587_o

T
17311205_1267087386700825_8559915329492838216_o

17311205_1267087386700825_8559915329492838216_o

T