Градиме повеќе од 40 години

kontakt@pelagonijagv.com.mk

+389 042 216 332

Реконструкција на главната сообраќајница во општина Ѓорче Петров

Проект Инфо.

Целосно реконструирана улицата Ѓорче Петров

Локација

Ѓорче Петров

Должина

1245 мт.

Улога

Изведувач

Период

2017

Клиент

Град Скопје

17359456_1267087380034159_7447089039924316467_o

17359456_1267087380034159_7447089039924316467_o

T
17310198_1267087376700826_5376265675417259368_o

17310198_1267087376700826_5376265675417259368_o

T
17310989_1267087443367486_8851147507351193587_o

17310989_1267087443367486_8851147507351193587_o

T
17311205_1267087386700825_8559915329492838216_o

17311205_1267087386700825_8559915329492838216_o

T