Градиме повеќе од 40 години

kontakt@pelagonijagv.com.mk

+389 042 216 332

Асфaлтирање на улица “Слободан Пепоски” Општина Гостивар

Проект Инфо.

Асфaлтирање на улица “Слободан Пепоски” – Општина Гостивар

Локација

Гостивар

Должина

– мт

Улога

Изведувач

Период

2019

Клиент

Општина Гостивар

67684114_2283719225037631_7759451331869278208_n

67684114_2283719225037631_7759451331869278208_n

T
67525672_2283719148370972_7226209357996752896_n

67525672_2283719148370972_7226209357996752896_n

T
67441406_2283719341704286_2198447111459045376_n

67441406_2283719341704286_2198447111459045376_n

T
67343741_2283719001704320_6410822182061998080_n

67343741_2283719001704320_6410822182061998080_n

T
67127480_2283719268370960_1660159916813320192_n

67127480_2283719268370960_1660159916813320192_n

T
67494213_2283719095037644_8629706581866446848_n

67494213_2283719095037644_8629706581866446848_n

T