Градиме повеќе од 40 години

kontakt@pelagonijagv.com.mk

+389 042 216 332

Рехабилитација на

улици и паркинг

c. Маврово

Проект Инфо.

Пелагонија АД Гостивар успешно ги изведе асфалтерските работи на Проектот “Рехабилитација на паркинг и улици кои го поврзуваат паркингот во с. Маврово” – Општина Маврово и Ростуше

Локација

Маврово

Должина

– мт

Улога

Изведувач

Период

2020

Клиент

Општина Маврово и Ростуше

116000658_3079397692136443_7862996882120400556_n

116000658_3079397692136443_7862996882120400556_n

T
109919288_3079397635469782_2690245734815268427_n

109919288_3079397635469782_2690245734815268427_n

T
115911214_3079397902136422_1717300248616944430_n

115911214_3079397902136422_1717300248616944430_n

T
116127868_3079397818803097_239182769529089_n

116127868_3079397818803097_239182769529089_n

T
116016627_3079397565469789_7910643413653934237_n

116016627_3079397565469789_7910643413653934237_n

T
115983476_3079397742136438_6151393173479401021_n

115983476_3079397742136438_6151393173479401021_n

T
115970817_3079398098803069_1741115841755399037_n

115970817_3079398098803069_1741115841755399037_n

T
115910591_3079398192136393_4195344216940066174_n

115910591_3079398192136393_4195344216940066174_n

T
115887054_3079397972136415_6070506403014066392_n

115887054_3079397972136415_6070506403014066392_n

T