Реасфалтирање на улица “Живко Брајковски” Општина Гостивар

Проект Инфо.

Главната улица во Дутлок се реасфалтира. Улицата “Живко Брајковски” во Гостивар е затворена за сообраќај, бидејќи се врши целосна реконструкција на коловозот кој во голема мера е оштетен. Улицата се реасфалтира на потегот од Основниот Суд до новоотворениот пат во населбата Дутлок, со вкупна површина од 9.000 метри квадратни. Се отстранува стариот асфалт, а потоа ќе се постави нов асфалтен слој.

Локација

Населба Дутлок

Должина

– мт

Улога

Изведувач

Период

2017

Клиент

Општина Гостивар

18278418_1317957124947184_4659355893651692726_o

18278418_1317957124947184_4659355893651692726_o

T
18238800_1317957134947183_8200331435028326741_o

18238800_1317957134947183_8200331435028326741_o

T
18237829_1317957128280517_4277873397123643837_o

18237829_1317957128280517_4277873397123643837_o

T
18237749_1317957258280504_4574669970660605753_o

18237749_1317957258280504_4574669970660605753_o

T
18216466_1317957131613850_1312656649941042495_o

18216466_1317957131613850_1312656649941042495_o

T
18278268_1317957218280508_1347726569812188242_o

18278268_1317957218280508_1347726569812188242_o

T
18320892_1317957211613842_835100267487950991_o

18320892_1317957211613842_835100267487950991_o

T
18449738_1329867577089472_7465744309861965172_o

18449738_1329867577089472_7465744309861965172_o

T
18451526_1329867580422805_7618787469731492446_o

18451526_1329867580422805_7618787469731492446_o

T
18451570_1329867713756125_6822640415961085769_o

18451570_1329867713756125_6822640415961085769_o

T
18489545_1329867583756138_5907377369832795520_o

18489545_1329867583756138_5907377369832795520_o

T
18489589_1329867587089471_9035039535334713883_o

18489589_1329867587089471_9035039535334713883_o

T
18489600_1329867573756139_4137797734508860551_o

18489600_1329867573756139_4137797734508860551_o

T
18489605_1329867717089458_2318835703552138149_o

18489605_1329867717089458_2318835703552138149_o

T