Реконструкција на улица во сeло Градец

Општина Врапчиште

Проект Инфо.

Извршена е реконструкција на улица во с.Градец, Општина Врапчиште во Гостивар.
Отстранет е стариот асфалт, извршено е тампонирање и е нанесен нов BNHS 16 асфалт.

Локација

с. Градец

Должина

– мт

Улога

Изведувач

Период

2017

Клиент

Општина Врапчиште

24799564_1508931535849741_7059047626031242626_o

24799564_1508931535849741_7059047626031242626_o

T
24799423_1508931532516408_7398731657642797189_o

24799423_1508931532516408_7398731657642797189_o

T
24313152_1508931515849743_466912421690264145_o

24313152_1508931515849743_466912421690264145_o

T
24313053_1508931555849739_2712931006673806116_o

24313053_1508931555849739_2712931006673806116_o

T
24302215_1508931542516407_7146916856803933920_o

24302215_1508931542516407_7146916856803933920_o

T